⇒ kassakeurmerk

 Als u een afrekensysteem gebruikt, moet u zich realiseren dat dit een onderdeel is van uw administratie en dat u deze volgens wettelijke bepalingen moet inrichten en bewaren. Als u deze verplichtingen niet nakomt, kunnen er problemen ontstaan, bijvoorbeeld tijdens een belastingcontrole. Voor wie? Het is bedoeld voor alle ondernemers die gebruikmaken van een afrekensysteem, of van plan zijn zo’n systeem aan te schaffen. Lees verder

⇒ CHECKLIST

De gegevens die in uw afrekensysteem worden vastgelegd maken deel uit van uw administratie. Dit betekent dat de eisen die aan een administratie worden gesteld, ook van toepassing zijn op uw afrekensysteem. In de vergelijkingsmatrix op de site staan de belangrijkste eisen waaraan afrekensystemen moeten voldoen. Ga naar de checklist

⇒ CONTACT

Voor informatie of vragen kunt u contact opnemen via onderstaand email adres.

Algemeen emailadres

Mocht uw afrekensysteem niet voorkomen in onze checklist neemt u dan contact op met uw leverancier. Zij kunnen u vertellen of uw systeem voldoet aan de eisen. Tevens kunnen zij hun systemen aanmelden bij de website.

Onderstaande merken kunnen voldoen aan de wensen van de belastingdienst.